de gezonde waarde
 
Leefstijl Check

Veel mensen zijn bezig met een (gezonde) leefstijl, via de voeding, meer bewegen, stoppen met roken etc.
Een belangrijk doel is het voorkomen van gezondheidsproblemen als hart- en vaatziekten, veroorzaakt door een te hoog cholesterolgehalte, een te hoog glucosegehalte en een te hoge bloeddruk.
De overheid, de media, de Hartstichting etc.wijzen er met regelmaat nadrukkelijk op.

De cijfers spreken voor zich en ondersteunen deze serieuze gezondheidsrisico’s.
  • 1 miljoen Nederlanders zijn hart- en vaatpatiënten.
  • 1 op de 3 Nederlanders heeft een te hoog cholesterol.
  • 850.000 Nederlanders hebben diabetes door overgewicht en voeding en zeker 250.000 daarvan weten het nog niet.
  • Ruim 2,5 miljoen Nederlanders hebben een te hoge bloeddruk.

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Hartstichting, www.hartstichting.nl

Eigenlijk onbegrijpelijk dat niet iedereen zich gewoon één keer laat testen!

In het algemeen wordt een verhoging van deze waarden niet gevoeld, met alle gevolgen van dien. Vaak wordt er pas wat bemerkt als er al klachten zijn, terwijl dit voorkomen had kunnen worden door een tijdige controle! Voorkomen is beter dan genezen, toch?


 
 
Recente ontwikkelingen

De GezondeWaarde werkt voor de Leefstijl Check samen met verpleegkundigen van SchiemanThuiszorg.
SchiemanThuiszorg, vertrouwde professionele zorg sinds 1975!
www.schiemanthuiszorg.nl

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Amerikaanse bedrijven zijn medewerkers beloont voor een gezonde levensstijl. Door deze financiële prikkel willen die bedrijven het ziekteverzuim terugdringen. Ook Nederlandse bedrijven besteden hieraan steeds meer aandacht.

Werkgevers en werknemers krijgen door de nieuwe Arbowet meer ruimte om samen het eigen arbo-, verzuimbeleid in te vullen.
www.arbonieuwestijl.nl
www.boaplein.nl
www.arbeidsinspectie.nl

Op de websites van onderstaande organisaties kunt u meer informatie vinden over leefstijl.
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl
www.rivm.nl
www.vitalevaten.nl
 
 

L.P. Schieman (Rens)

Telefoon 010-4211576 
Mobiel 06-22 26 40 87

Joliotplaats 426
3069 TL Rotterdam


 

Webdesign en fotografie:
Beau Webdesign en Fotografie