de gezonde waarde
 
Nadrukkelijk besteden wij ook aandacht aan het profiel van de bedrijfsarts.
Past de beschikbaar gestelde bedrijfsarts, als belangrijkste schakel tussen u en de arbodienst, wel bij uw organisatie of juist niet?
U selecteert tenslotte ook uw medewerkers zorgvuldig.

Leefstijl check op locatie!
Ziet u ook het belang van een gezonde leefstijl van uw medewerkers voor uw bedrijf?
Ondersteun dan uw medewerkers in het volgen van een gezonde leefstijl en bespaar op de verzuimkosten door middel van een preventieve leefstijl check / Health Check.
Deze check bestaat uit het bepalen van het cholesterol- en glucosegehalte in het bloed en het meten van de bloeddruk, waardoor mensen inzicht krijgen in de resultaten van hun leefstijl. De controle van het cholesterol is met het oog op het voorkomen van hart- en vaatziekten en uiteraard is de bepaling van het glucosegehalte van belang voor het vroegtijdig ontdekken van eventuele diabetes.
Met eenvoudige aanpassingen in de persoonlijke leefstijl kan een verbetering van deze waarden bewerkstelligd worden.
Dit alles ter voorkoming van gezondheidsproblemen zoals o.a. de eerder genoemde hart- en vaatziekten en uiteindelijk (langdurig) ziekteverzuim.
Wat u sowieso al uitspaart is de vaak moeizame en tijdrovende gang naar de huisarts en het laboratorium (met vaak lange wachttijden) van uw medewerkers om deze bepalingen te laten onderzoeken.


< Vorige pagina
 
 
Recente ontwikkelingen

De GezondeWaarde werkt voor de Leefstijl Check samen met verpleegkundigen van SchiemanThuiszorg.
SchiemanThuiszorg, vertrouwde professionele zorg sinds 1975!
www.schiemanthuiszorg.nl

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Amerikaanse bedrijven zijn medewerkers beloont voor een gezonde levensstijl. Door deze financiële prikkel willen die bedrijven het ziekteverzuim terugdringen. Ook Nederlandse bedrijven besteden hieraan steeds meer aandacht.

Werkgevers en werknemers krijgen door de nieuwe Arbowet meer ruimte om samen het eigen arbo-, verzuimbeleid in te vullen.
www.arbonieuwestijl.nl
www.boaplein.nl
www.arbeidsinspectie.nl

Op de websites van onderstaande organisaties kunt u meer informatie vinden over leefstijl.
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl
www.rivm.nl
www.vitalevaten.nl
 
 

L.P. Schieman (Rens)

Telefoon 010-4211576 
Mobiel 06-22 26 40 87

Joliotplaats 426
3069 TL Rotterdam


 

Webdesign en fotografie:
Beau Webdesign en Fotografie