de gezonde waarde
 
Wat is cholesterol?

Cholesterol is een vetachtige stof, waarvan 70% door de lever wordt gemaakt. Daarnaast kan het ook afkomstig zijn uit ons voedsel. Vaak wordt gesproken over twee soorten cholesterol: 'het goede' en 'het slechte'. Eigenlijk gaat het dan over de transportpakketjes waarin de cholesterol door het bloed wordt vervoerd. De goede soort verwijdert het teveel aan cholesterol uit het bloed en de vaatwanden en wordt HDL genoemd. Cholesterol in deze goede pakketjes wordt het HDL-cholesterol genoemd. De slechte pakketjes noemt men LDL. De cholesterol uit deze pakketjes noemt men LDL-cholesterol. Het is dit ‘slechte’ LDL-cholesterol dat zich kan ophopen aan de binnenzijde van de wanden van bloedvaten. Uiteindelijk kunnen hierdoor hart- en vaatziekten ontstaan. Wanneer men spreekt over een verhoogd cholesterolgehalte wordt meestal het LDL-cholesterol bedoeld. Naast LDL- en HDL-cholesterol is ook het triglyceridengehalte van het bloed van belang. Triglyceriden is een ander woord voor vet. Wanneer het gehalte aan triglyceriden in het bloed te hoog is, is de kans op hart- en vaatproblemen eveneens verhoogd.

Cholesterol is een onmisbare stof voor het menselijk lichaam. Het is nodig voor de opbouw van lichaamscellen, de productie van hormonen en het speelt een belangrijke rol in de spijsvertering. Maar een teveel aan LDL-cholesterol in het bloed is slecht voor de gezondheid. Het teveel aan cholesterol kan zich ophopen in de binnenzijde van de wanden van bloedvaten. Deze bloedvaten kunnen hierdoor dichtslibben (vernauwen), waardoor uiteindelijk hart- en vaatziekten kunnen ontstaan.


 
 
Recente ontwikkelingen

De GezondeWaarde werkt voor de Leefstijl Check samen met verpleegkundigen van SchiemanThuiszorg.
SchiemanThuiszorg, vertrouwde professionele zorg sinds 1975!
www.schiemanthuiszorg.nl

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Amerikaanse bedrijven zijn medewerkers beloont voor een gezonde levensstijl. Door deze financiële prikkel willen die bedrijven het ziekteverzuim terugdringen. Ook Nederlandse bedrijven besteden hieraan steeds meer aandacht.

Werkgevers en werknemers krijgen door de nieuwe Arbowet meer ruimte om samen het eigen arbo-, verzuimbeleid in te vullen.
www.arbonieuwestijl.nl
www.boaplein.nl
www.arbeidsinspectie.nl

Op de websites van onderstaande organisaties kunt u meer informatie vinden over leefstijl.
www.hartstichting.nl
www.voedingscentrum.nl
www.rivm.nl
www.vitalevaten.nl
 
 

L.P. Schieman (Rens)

Telefoon 010-4211576 
Mobiel 06-22 26 40 87

Joliotplaats 426
3069 TL Rotterdam


 

Webdesign en fotografie:
Beau Webdesign en Fotografie